MEDICIJNRESTEN IN WATER

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. Een klein deel daarvan komt rechtstreeks via de gootsteen in het riool. Daarnaast komen ook de resten van medicijnen via urine en ontlasting in het riool. Na gedeeltelijke zuivering komen de medicijnen in rivieren en sloten terecht. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater. Het is dus van belang dat medicijnresten teruggebracht worden naar de apotheek of naar een inzamelpunt bij jou in de buurt.

MediSchoon is een regio-dekkend programma voor inzameling van medicijnresten. In samenwerking met Vitens, Wetterskip Fryslân, provincie Fryslan, Friese Apothekers Vereniging, Water Alliance, GGD Fryslân en diverse zorgorganisaties, overheden en afvalverwerkers hebben we heel Friesland medicijnafval- vrij gemaakt. Na Friesland wordt nu ook met meer partners gewerkt om Groningen, Drenthe en Overijssel vrij van medicijnafval te maken.

Bestel de poster voor de inzamelweek

Klik hier

MEDICIJNRESTEN INLEVEREN

Waar inleveren?

Oude en overgebleven medicijnen kunt u inleveren:

  • bij de apotheek;
  • bij de chemokar, milieustraat of klein chemisch afval.

Lever oude medicijnen altijd zoveel mogelijk in zonder verpakking, bijsluiters, en etiket. Hiermee draagt u bij aan een betere afvalscheiding en waarborgt u uw privacy.

Naalden kunt u ook inleveren bij de apotheek in een aparte naaldencontainer.

 

 

Waarom inleveren?

Oude medicijnresten zijn klein chemisch afval. Medicijnresten kunnen gevaarlijk zijn voor het milieu en hebben schadelijke effecten op het waterleven. Spoel daarom nooit medicijnen door de toilet of gootsteen. Gooi ze ook niet bij het huisvuil. Dat is slecht voor het milieu en gevaarlijk voor de vuilnisverwerker.

 

 

Wat gebeurt er met medicijnafval?

De medicijnen die u inlevert bij de apotheek worden in aparte tonnen verzameld. De inzameldiensten van de gemeente halen deze tonnen op en slaan ze op in speciale depots. Ook als medicijnresten worden ingeleverd bij de milieustraat of chemokar komen deze terecht op dezelfde depots. Vervolgens wordt dit afval verbrand in speciaal hiervoor geschikte installaties.

LINKS

Poster bestellen

klik hier +

Initiatiefgroep

klik hier +

Veel gestelde vragen

Klik hier +