• darkblurbg
    MediSchoon
    Verbeterde inzameling van ongebruikte medicijnen

We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. Een klein deel daarvan komt rechtstreeks via de gootsteen in het riool. Daarnaast komen ook de resten van medicijnen via urine en ontlasting in het riool. Na gedeeltelijke zuivering komen de medicijnen in rivieren en sloten terecht. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater. Het is dus van belang dat medicijnresten teruggebracht worden naar de apotheek of naar een inzamelpunt bij jou in de buurt. Medischoon faciliteert bij de verbeterde inzameling van ongebruikte medicijnen.

Medicijnresten uit water

MediSchoon is een regio-dekkend programma voor inzameling van medicijnresten. MediSchoon helpt bij: 

  • Het stimuleren van lokale inzameling van niet-gebruikte geneesmiddelen bij apotheken.
  • Het communiceren over de impact van medicijnresten in het water en hoe iedereen kan bijdragen door goed gebruik, inzameling en minder verspilling. Dit wordt gedaan richting de gezondheidssector en de inwoners van de provincie.
  • Het informeren via bijsluiters. Hierin is standaard opgenomen dat medicijnen niet moeten worden weggespoeld, maar ingeleverd bij de openbare apotheker.

In samenwerking met Vitens, Wetterskip Fryslân, Friese Apothekers Vereniging, Water Alliance, GGD Fryslân en diverse zorgorganisaties, overheden en afvalverwerkers is het gezamenlijke doel om heel Friesland medicijnafval- vrij te maken in 2018.