• darkblurbg
    MediSchoon
    Verbeterde inzameling van ongebruikte medicijnen.

Klik op een van de onderstaande buttons om meer achtergrond artikelen te lezen over medicijnresten in water. En bekijk onderstaand filmpje over andere initiatieven in Nederland om medjicnresten in water te voorkomen.

 

 

Ketenaanpak Medicijnresten uit Water

Technologische mogelijkheden

Milieurisico's van medicijnresten

Wereldwijde milieuproblemen