• darkblurbg
    MediSchoon
    Nieuws

Op deze nieuwspagina staan berichten over de voortgang van MediSchoon in Friesland en andere gerelateerde berichten over medicijnresten in water. 

06-03-2019

Piets Weer

Een leuk item waar een van onze partners Egbert Berents aan Piet uitlegt wat er zowel in de waterzuiveringen wordt gevonden wat daar vooral niet in hoort. Onder andere babydoekjes, tampons maar ook medicijnen! Benieuwd naar het filmpje klik hier 

01-03-2019 

Wereldwijde stijging medicijnresten in zoet water 

Bron: Pharmaceutisch Weekblad 
De concentratie medicijnen in zoet water is wereldwijd in twintig jaar tijd flink toegenomen. In het water zit zelfs zo veel van het antibioticum ciprofloxacine dat er een risico is op schadelijke ecologische effecten. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit.
Voor de twee geneesmiddelen carbamazepine en ciprofloxacine waren de milieurisico’s in 2015 wel tien tot twintig hoger dan in 1995, concluderen de milieukundigen van de Radboud Universiteit, die hun studie hebben gepubliceerd in Environmental Research Letters. Vooral de toename van menselijk gebruik van ciprofloxacine verhoogt de risico’s wereldwijd.

De concentraties van dit antibioticum zijn volgens de onderzoekers schadelijk voor de bacteriën in het water, die op hun beurt een belangrijke rol spelen in allerlei voedselkringlopen. Daarnaast kunnen antibiotica ook een negatieve invloed hebben op de effectiviteit van bacteriënkolonies die gebruikt worden in waterzuivering.

Antibioticaresistentie staat al jaren op de agenda van onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Over het algemeen wordt het gezien als een probleem van de gezondheidssector, vanwege de verspreiding van resistente bacteriën binnen ziekenhuizen of via de veehouderij. Volgens de onderzoekers is nog weinig bekend over de rol die het milieu speelt in dit probleem. Mensen worden immers ook blootgesteld aan bacteriën via rivieren en meren

Milieurisico's medicijnen in water wereldwijd groter dan gedacht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01-03-2019

Voor miljoenen aan medicijnen verspild.

Bron: UMC Utrecht 

Volgens een ruwe schatting gooien we in Nederland elk jaar voor minimaal 100 miljoen euro aan medicijnen weg. Als niet-gebruikte geneesmiddelen nu door patiënten worden teruggebracht naar de apotheek, worden ze daar standaard vernietigd. Charlotte Bekker toont in haar promotieonderzoek aan dat hergebruik van – vooral duurdere – medicijnen mogelijk is en tot aanzienlijke besparingen leidt.
 

Patiënten houden geregeld medicijnen over. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer ze een te grote hoeveelheid medicijnen hebben meegekregen of omdat ze met het gebruik ervan stoppen voordat de medicijnen op zijn. Al die overgebleven medicijnen worden nu weggegooid, thuis of bij de apotheek. “Dat is slecht voor het milieu en het kost onnodig veel geld”, zegt Charlotte Bekker, onderzoeker van het UMC Utrecht en de Sint Maartenskliniek. In haar promotieonderzoek laat ze zien dat bijna 40 procent van die verspilling te voorkomen is, vooral bij geneesmiddelen die voor langer gebruik worden verstrekt (meer dan één maand). Charlotte: “Denk aan kleinere standaardverpakkingen of aan het uitschrijven van kleinere hoeveelheden per keer. Daarnaast kan heruitgifte van ongebruikte geneesmiddelen een goede oplossing zijn.”

Veel winst

Haar onderzoek laat zien dat veel ongebruikte medicijnen, na controle in de apotheek, opnieuw aan een andere patiënt kunnen worden verstrekt. Charlotte: “Vooral bij dure medicijnen is veel winst te behalen. Wij hebben bijvoorbeeld gekeken naar de orale oncolytica – medicijnen bij kanker – en naar bepaalde middelen tegen reuma, de zogeheten biologicals. Maar liefst 55 procent van de patiënten die daarmee stopt, houdt medicatie over, gemiddeld voor een bedrag van  zo’n €1100,- per patiënt. Deze medicatie wordt momenteel weggegooid.” 

Heruitgiftesysteem

Een ander voorbeeld betreft de medicatie die medische studenten op hun stage in het buitenland meekrijgen om een mogelijke HIV infectie te voorkomen: een zogenoemde post-expositie profylaxe pakket (PEP). Deze medicijnen zijn duur en worden door de meeste studenten uiteindelijk niet gebruikt omdat zich geen besmettingsrisico voordoet. “Tijdens ons onderzoek hebben we een heruitgiftesysteem voor PEP ontwikkeld en vier jaar lang gevolgd”, vertelt Charlotte. “Ondanks de extra uitgaven voor het heruitgiftesysteem leidde deze aanpak tot een netto kostenbesparing van ruim €225.000. Dat is een besparing van 75 procent vergeleken met de situatie zonder heruitgifte. Van de bijna 400 uitgegeven pakketten is driekwart minimaal één keer opnieuw uitgegeven.”

Veiligheid en kwaliteit

Wettelijk zijn er in Nederland geen belemmeringen om uitgegeven medicijnen opnieuw te gebruiken. Wel is het zo dat de KNMP,  de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers, heruitgifte niet ondersteunt. Daarom wil Charlotte graag met hen en andere zorgautoriteiten aan tafel. “Het is van belang om in Nederland de verspilling van medicijnen te verminderen. Daar kunnen alle schakels in de distributieketen aan bijdragen. Preventie is het belangrijkste middel, maar niet altijd mogelijk en ook heruitgifte kan een grote bijdrage leveren.” Ruim 60 procent van de patiënten die aan het onderzoek meededen, is bereid om opnieuw uitgegeven medicijnen te gebruiken. Ook de deelnemende artsen, apothekers, zorgautoriteiten en farmaceuten ondersteunen het hergebruik van teruggebrachte geneesmiddelen, mits de veiligheid en kwaliteit ervan kan worden gegarandeerd. Uit eerder onderzoek blijkt dat 95 procent van de patiënten ongekoelde medicatie goed bewaart. Charlotte: “Na dit onderzoek verwacht ik dat we tussen de 20 en 70 procent van alle ongebruikte medicijnen veilig kunnen hergebruiken.” Charlotte Bekker promoveert op 15 november 2018 aan de Universiteit Utrecht op haar onderzoek. De titel van haar proefschrift is Sustainable use of medication. Medication waste and feasibility of redispensing.

 

22-02-2019

Vooraankondiging: European Symposium Sustainable Medications & Stewardship

Dit symposium heeft als onderwerp sustainable medications and stewardship. En zal in september/oktober 2019 gehouden worden. Het doel van dit symposium is om een nieuw netwerk op te starten met verschillende organisaties in Europa. Om dit doel te behalen zijn de volgende vragen gesteld: Wat is het echte probleem van farmaceutisch gebruik in het water? Wat zijn de effecten op het (water) ecosysteem? Welke (mogelijke) duurzame innovatie in de gezondheidszorg is er nodig? En hoe kunnen we watertechnologieën koppelen aan bestaande zorgorganisatie? 

Wereldwijd is er een toename in het medicijngebruik om verschillende ziektes te behandelen. De mens wordt steeds ouder, en het gebruik van medicijnen in deze doelgroep neemt toe. Tegenwoordig is het steeds gemakkelijker om aan (herhaal)-medicatie te komen, zonder het akkoord van de desbetreffende arts. Waar het nu vooral om draait is het bestrijden van deze ziektes met medicijnen, in plaats van het voorkomen. Al deze medicijnen zorgen nu misschien voor een beter leven, maar zullen op langer termijn schadelijk zijn voor het milieu. Overblijfselen van deze medicatie zullen doormiddel van ontlasting het milieu belasten, en dit heeft effect op het water ecosysteem. De mogelijke schadelijke milieu effecten op vissen, algen en micro-organismen zijn voornamelijk gedragsveranderingen, toxiciteit of endocriene verstoringen. Farmaceutische residuen zijn nu al gedetecteerd in verschillende oppervlakte zoals: aarde, grond- en drinkwater en gewassen. Er zijn nog geen nadelige effecten gedetecteerd voor de mens in het drinkwater, maar door verschillende ontwikkelingen in de maatschappij; zoals klimaatverandering, de toename van medicijnen, de vergrijzing en welzijn ziektes stijgt de bezorgdheid. De meeste medicatie wordt voorgeschreven om de ziekte te bestrijden, maar is het ook mogelijk om onze gezondheidszorg zo aan te passen dat het draait om het voorkomen van ziektes in plaats van deze te behandelen? En hoe slagen we erin een duurzame en intersectorale oplossing te creëren voor het probleem van geneesmiddelen in water?

 

07-02-2019

De MediSchoon campagne heeft meer dan 200.000 personen bereikt

In de afgelopen periode heeft de MediSchoon campagne in totaal meer dan 200.000 personen bereikt. De campagne liep van december 2018 tot januari 2019 op facebook, instagram en schermen in Frieze ziekenhuizen. De boodschap van de campagne is om medicijnen bij het...

Lees meer +

 

29-11-2018

Inwoners van Súdwest-Fryslân kunnen vanaf 2019 bij de apotheek hun medicijnafval inleveren

Vanaf volgend jaar (2019) kunnen inwoners ook in Súdwest-Fryslân hun overtollige medicatie inleveren bij de apotheken. Dat is het resultaat van het MediSchoon programma in Friesland. Friesland is als provincie met deze aansluiting van de gemeente...

Lees meer +

 

 

27-11-2018

Sticker op medicijn met 'breng mij terug'

Op alle medicijnverpakkingen moet een opvallende breng-mij-terugsticker komen. De regeringspartijen willen dat ongebruikte medicijnen vaker worden teruggebracht naar de apotheek....

Lees meer+

 

 

 19-11-2018

MediSchoon op beeldschermen in Friese ziekenhuizen

Het MCL en Tjongerschans vernieuwen en verbeteren constant! De continuïteit en kwaliteit van de informatievoorziening naar de bezoekers en patiënten staat centraal en worden constant geoptimaliseerd...

Lees meer +

 

 

12-10-2018

MediSchoon QUIZ gewonnen door Fardau

Fardau heeft haar prijs in ontvangst genomen. Ze had alle quiz vragen goed beantwoord. Fardau heeft zojuist haar MediSchoon prijs in ontvangs genomen! Ze had alle quiz-vragen over medicijnresten in water goed beantwoord tijdens het FestiVtaal festival in Heerenveen...

Lees meer +

 

 

28-10-2018

MediSchoon QUIZ op het FestiVitaal in Heerenveen

 

De eerste editie van het Festivitaal heeft plaats gevonden op het recreatiegebied De Heide in Heerenveen. En heeft veel bezoekers getrokken. MediSchoon stond met een informatiestand op de gezondheidsmarkt van het festival. Naast de gezondheidsmakrt, konden bezoekeners workshops en lezingen over gezondheid...

Lees meer +

 

 

11-10-2018

Nieuwe ondertekening Green Deal voor duurzame zorg

 

Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport heeft op 10 oktober 2018 de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’ getekend. Hiermee maken 132 partijen uit de zorg, overheid en bedrijfsleven afspraken om de zorg in Nederland duurzamer te maken. Inzet is het terugdringen van...

Lees meer +

 

 

09-10-2018

Kom ook naar het FestiVitaal in Heerenveen en win een MediSchoon prijs

Zondag 28 oktober staat MediSchoon op het FestiVitaal in Heerenveen. FestiVitaal is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar...

Lees meer +

 

 

27-09-2018

We kijken terug op een geslaagde Kick off MediSchoon!

Donderdag 27 september vond de MediSchoon Kick Off plaats in het Antonius Ziekenhuis Sneek. Met verschillende presentaties uit diverse invalshoeken werd de ochtend afgesloten met een verrassende voordracht van Sneker...

Lees meer +

 

Fotoverslag Kick Off

 

MediSchoon gedicht

 

 

03-09-2018

Aanmelden Kick off MediSchoon 

Op 27 september vindt de kick off van MediSchoon plaats in het Antonius ziekenhuis in Sneek. Tijdens de Kick off wordt de aanpak van Medischoon duidelijk gemaakt aan de hand van...

Lees meer +

 

 

09-08-2018

Save the Date! Kick off MediSchoon 

27 september 2018 van 09:00 - 11:00 in Sneek 

In samenwerking met Vitens, Wetterskyp Fryslan, diverse gemeentes, apothekers...

Lees meer +

 

 

28-06-2018

Teva Nederland biedt de Teva retourbox aan

Om in apotheken een praktische en milieubewuste oplossing te bieden, is de teva retourbox ontwikkeld. Bezoekers van de apotheek kunnen hun restmedicatie en lege doordrukstrips deponeren in de teva retourbox. Er...

Lees meer +

 

 

23-05-2018

 

MediSchoon wint Vital Zone prijs! 

MediSchoon heeft een aanmoedigingsprijs ontvangen bij de Vital Zone bijeenkomst die plaatst vond in Den Bosh op 23 mei. Vital zone is een gezondheidbevorderend project in Brabant om “geluk en gezondheid...

Lees meer +

 

 

17-04-2018

Green Deal bijeenkomst

Op 17 april werd een netwerkbijeenkomst georganiseerd door de Green Deal Nederland op weg naar Duurzame Zorg. Sinds de ondertekening in 2015 hiervan is de zorgsector op weg om de zorg te verduurzamen. In dit...

Lees meer +

 

 

04-04-2018

Inventarisatie inzameling medicijnafval

In 10% van de Nederlandse gemeenten maken apotheken kosten bij de gemeente om vrijwillig medicijnafval van burgers in te zamelen en te laten verwerken. Dit blijkt uit de landelijke inventarisatie die de Koninklijke Nederlandse...

Lees meer +

 

 

21-03-2018

Medicijnresten uit Drents Water

Op 22 maart 2018, internationale Wereld Waterdag, organiseert de provincie Drenthe de bijeenkomst ‘Medicijnresten uit Drents water’. Er is een afwisselend programma met ruimte voor gesprek, omdenken, inspiratie en goede voorbeelden... 

Lees meer +

 

 

Meer weten over medicijnresten?

 

medicijnresten in water medicijnresten uit water