• darkblurbg
    MediSchoon

1 juni 2021

Nederlands Consortium ‘Antibiotica- en Medicijnresten uit Water’ publiceert White Paper

De Nederlandse Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG), de Biosimilairs en Generieke Geneesmiddelenindustrie Nederland (BOGIN), het European Water Stewardship (EWS) en AMR Insights hebben medio 2020 een nieuw Nederlands publiek-privaat Consortium opgericht.

Het  Consortium, dat de farma-, zorg- en de watersector met elkaar verbindt, biedt technologische oplossingen en innovatiecapaciteit om:

  • de lozing van antibiotica- en medicijnresten in restwater te verminderen
  • in restwater aanwezige antibiotica- en medicijnresten te verwijderen.

Het Consortium richt zich zowel op een aanpak bij de bron, zoals bij ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen, als op productiebedrijven. Het Consortium is actief in Nederland, de Europese Unie en in landen als China als India.

Recentelijk heeft het Consortium een zgn. ‘White Paper’ gepubliceerd, waarin de problematiek nader wordt beschreven. Het White Paper is te downloaden via de website van het Consortium, waar ook nadere informatie is te vinden over antimicrobiële resistentie, en op de website van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) 

 

Resistentie tegen antibiotica is een snelgroeiend probleem. Wereldwijd overlijden jaarlijks circa 700.000 mensen aan infecties die niet meer met antibiotica kunnen worden bestreden, omdat bacteriën en virussen resistent geworden zijn.