• darkblurbg
    MediSchoon
    Verbeterde inzameling van ongebruikte medicijnen.

Apotheek de Wiken 

Jouke de Jong, apotheker van Apotheek de Wiken - Drachten 

Jouke de Jong is apotheker van Apotheek de Wiken te Drachten. Tevens is De Jong betrokken bij de Friese Apothekers Vereniging als persapotheker en onlangs wethouder bij Smallingerland geweest waar hij zich onder andere inzette om medicijnresten onder de aandacht te brengen. Apotheek de Wiken is sinds 2015 onderdeel van 4 andere apotheken waarbij in totaal 45.000 patiënten zijn aangesloten. MediSchoon ging langs bij apotheek de Wiken om erachter te komen wat een apotheker kan doen om medicijnresten in water te voorkomen.

Op welke manier zet je je als apotheker in tegen medicijnresten?

Het beroep van de apotheker is van oudsher een organisatie in de zorg die een lage drempel heeft. Patiënten komen vaak even binnenlopen met een vraag die ze niet zo snel bij de huisarts stellen. Je kunt zo binnen lopen, maar zit toch in de medische wereld. Bij de apotheek kun je ook terecht om je ingeleverde medicijnresten in te zamelen. Voorheen kon je daarvoor bij de balie terecht, maar nu staat er bij de ingang van de apotheek een retourbox waar mensen zelf hun overgebleven medicatie kunnen inleveren. Die staat er nu een aantal weken, waar steeds meer mensen gebruik van maken. Het principe van een retourbox is heel makkelijk, lege strips en medicijnresten worden in aparte bakken ingezameld. Als apotheek geven we de mensen mee: ‘Breng terug, waar je het ook hebt opgehaald.’

Wat gebeurt er vervolgens met de ingezamelde medicijnresten en lege strips?

De afvalverwerker van de gemeente haalt de ton bij onze apotheek op en brengt deze naar de milieustraat. Zodra mensen hun medicijnresten in de retourbox gooien, is het volgens de wet consumenten afval. Volgens de wetgeving is dan alleen een afvalverwerker bevoegd om dit afval te vervoeren. We mogen als apotheek dat niet zelf naar de milieustraat brengen. Daarom is het ook nu nog lastig om deze retourbox ook op andere openbare plekken neer te zetten.

Van wie is het probleem van medicijnresten die in het water terecht komen?

Het probleem dragen we gezamenlijk. Volgens het principe in de zorg dragen we ook gezamenlijk bij als iemand ziek is. En als een patiënt geneesmiddelen nodig heeft, dan kiest diegene daar zelf niet bewust voor. Daarom is het probleem van ons allemaal.

Speelt het thema medicijnresten ook een rol bij de Friese Apothekers Vereniging?

Door mijn betrokkenheid bij de Friese Apothekers Vereniging zijn nu ook medicijnresten een onderwerp. Alle apothekers willen wel medicijnresten inzamelen, maar nog niet alle gemeenten halen het afval op bij de apothekers. Daarvoor betalen apothekers soms tot 10.000 euro per jaar. Voor het afval van anderen. Het afval ophalen zou je als gemeenschap moeten oplossen. Het duurt vaak erg lang voordat een probleem bij de bestuurders op de agenda komt. En er iets aan gedaan kan worden. Het besef is er nu gelukkig wel.

Wil je nog iets aan de inwoners meegeven.

Probeer niet zelf een onderscheid te maken tussen gevaarlijke en ongevaarlijke geneesmiddelen, maar breng gewoon alle medicijnresten terug naar de apotheek.