• darkblurbg
    MediSchoon
    Verbeterde inzameling van ongebruikte medicijnen.

Water Alliance

Hein Molenkamp, Managing Director Water Alliance - Leeuwarden

De Water Alliance is een uniek samenwerkingsverband tussen overheid, kennisinstellingen én het bedrijfsleven op het gebied van watertechnologie in Nederland. Zij richt zich vooral op Nederlandse midden- en kleinbedrijven die zich bezighouden met innovatieve en duurzame watertechnologieën die wereldwijd vermarkt kunnen worden. Water Alliance ondersteunt bedrijven op het gebied van (internationale) matchmaking, netwerken en business development, door deel te nemen aan beurzen in binnen- en   buitenland en het organiseren van bijeenkomsten en symposia. Medicijnresten in afvalwaterstromen en in de waterketen is een van de vele researchthema’s waarmee diverse leden van de Water Alliance zich bezighouden. In de afgelopen jaren werden diverse technologieën ontwikkeld om dit soort reststoffen uit het water te halen. Op de speciale demo-site bij het Antonius ziekenhuis in Sneek kunnen deze nieuwe technologieën worden getest. Als partner van Medischoon wil Water Alliance meewerken aan het aan de bron voorkomen van medicijnresten in de waterketen, want alles wat niet in de waterketen terechtkomt hoeft er ook niet uitgehaald te worden. Het is daarom belangrijk dat alle partijen, overheden, bedrijven en de inwoners van Fryslân hierin samenwerken!