• darkblurbg
    MediSchoon
    Verbeterde inzameling van ongebruikte medicijnen.

Wetterskip Fryslân

Egbert Berenst, Bestuurder Wetterskip Fryslan - Leeuwarden

De waterkwaliteit in het gebied van Wetterskip Fryslân wordt steeds beter. Het doorzicht van het water neemt toe en er komen meer waterplanten. Hierdoor worden ook de leefomstandigheden voor bijvoorbeeld vissen en insecten in het water beter. Helaas wordt dit waterleven blootgesteld aan stoffen die door mensen in het water terechtkomen. Denk aan bestrijdingsmiddelen en medicijnresten van mens en dier. De hoeveelheden zijn nu nog niet heel hoog, maar er is nog maar weinig bekend over de effecten van langdurige blootstelling aan een combinatie van al deze stoffen.

Daarom moeten we ervoor zorgen dat medicijnen en bestrijdingsmiddelen niet onnodig in sloten, meren en kanalen terechtkomen. Dat willen we onder meer doen door de inzameling van medicijnafval zo goed mogelijk te organiseren. Wij vragen inwoners van Fryslân en Groninger Westerkwartier hun steentje bij te dragen aan een schoner milieu. Bijvoorbeeld door antibioticum niet weg te gooien, flesjes met geneesmiddelen niet om te spoelen of medicijnen niet door de gootsteen of het toilet te gooien, maar in te leveren bij een inzamelpunt.